Skip to main content

Welkom!

InVivo is een praktijk voor intensieve trauma behandeling in Groningen. Traumabehandeling is geschikt voor mensen met klachten die zijn ontstaan door nare en ingrijpende ervaringen zoals een ongeval, verlies, ernstige ziekte, mishandeling, getuige van geweld, seksueel misbruik, een natuurramp of pesterijen. Maar ook voor mensen met minder duidelijke klachten als gevolg van onveilige gehechtheid door problemen met de ouders in de (vroege) kindertijd. Dit kan o.a. leiden tot de volgende problemen: zelfbeeldproblemen, relatieproblemen (ook ouder-kindrelatieproblemen), het ervaren van eenzaamheid, machteloosheid, onveiligheid en/of angst (voor bijvoorbeeld afwijzing).

InVivo richt zich op de groep mensen waarbij sprake is van complexe en meervoudig trauma. Mensen die nare, teleurstellende, schokkende en/of ingrijpende ervaringen hebben gehad op meerdere gebieden en voor een langere periode. Vaak al aangevangen in de (vroege) kindertijd.

InVivo past voornamelijk EMDR therapie toe. Waar nodig worden aanvullend andere methodieken en technieken ingezet, bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie.
Lees verder

In de praktijk

Praktijk en visie

Lees meer over de praktijk en traumaverwerking

Behandelwijze

Lees meer over hoe een behandeling in zijn werk gaat

Kosten

Lees meer over de tarieven, vergoedingen en voorwaarden

Afspraak maken

Neem contact op als u vragen heeft of een afspraak wilt maken

Angst & trauma

Ik kijk je aan. Ik laat je gaan. Zodat ik zonder angst mijn vleugels uit kan slaan.

InVivo komt uit het Latijn en betekent 'in leven'

De wetenschap gebruikt de term 'in vivo' voor processen in het complete levende lichaam van een organisme. Binnen mijn vakgebied, de psychologie en gedragstherapie, is Exposure In Vivo een veel gebruikte en bewezen effectieve behandeltechniek voor het behandelen van angst. Het komt neer op blootstelling aan een situatie die voor de persoon in kwestie op de één of andere manier beangstigend is geworden.

Caroline Ploeg

GZ-psycholoog, EMDR practitioner,
cognitief gedragstherapeut
& VGCt Supervisor en
orthopedagoog generalist

Heeft u vragen?

Zijn er vragen of wilt u een
afspraak maken, neem dan gerust
contact met mij op.